جستجو و پیدا کردن کالا در چین، اطمینا ن از کیفیت کالا و یافتن فروشنده معتمد و قابل اطمینان همواره جزو یکی از دغدغه های اصلی بازرگانانی است که قصد تجارت با  کشور دیگزی را دارند. در این میان تجارت با چینی ها کلیه امور مذکور را پیچیده تر می کند زیرا که عدم شناخت از زبان آنها، جستجو را سخت و کم اثر می نماید و فرهنگ تجاری چینی بصورتی است معامله با آنها را بسیار پیچیده میشود در این مقاله سعی شده است تا مهمترین نکات در این زمینه گردآوری و در اختیار شما خوانندگان قرار گیرد. مجموعه سین و پرشین قصد دارد با اطلاع رسانی کامل و صحیح ، ارایه خدمات همچون کالایابی در چین، ترخیص کالا ، واردات کالا از چین،  حمل هوایی و حمل دریایی کالا را برای هموطنان عزیر نسهیل نماید.