بی شک یکی از شاخص های پیشرفت جوامع بشری و استراتژی های مهم و اساسی در این زمینه، تامین و ترویج فرهنگ سلامتی افراد جامعه می باشد. علیرغم توسعه روز افزون و چشمگیر علم پزشکی نوین، در جوامع امروزی، فرهنگ استفاده از روش های غیر تهاجمی برای درمان بیماری ها رو به افزایش بوده که این مهم نتیجه اثبات اثرات مثبت درمانی و از سویی کم عارضه بودن این روش ها بوده است. طب سوزنی یکی از روش ها کاربردی وکم تهاجمی درمانی می باشد که در چند دهه گذشته به دنبال انجام مطالعات و ازمایشات گسترده توسط پژوهشگران علم پزشکی و مشاهده اثرات غیر قابل انکار آن در درمان بیماری هایی که طب غربی با وجود پیشرفت چشمگیر و پشتوانه محکم علمی، قادر به درمان آن ها نبود، رسما مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت با توجه به توسعه خدمات و مراقبت های پزشکی و نیاز جامعه کنونی برای تربیت نیروی متخصص و کارآمد در زمینه طب سوزنی، این رشته در دانشگاه ها کشور چین و از جمله دانشگاه علوم پزشکی چینی پکن، که معتبرترین و برجسته ترین دانشگاه با سابقه طولانی مدت شصت ساله در زمینه تدریس و تحقیقات داروشناسی و طب سوزنی، در سطح کشور می باشد، به صورت ادغام با طب مدرن )طب غربی( تدریس و ارایه می شود. در این مقاله با محوریت بررسی رشته طب سوزنی، ضمن معرفی فلسفه و مبانی این شاخه پزشکی، فرصت ها و شرایط تحصیل آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی و داروشناسی پکن و همچنین راهکارهای تقویت رسالت علمی، درمانی مرتبط با این رشته بیان می گردد.